Terapia logopedyczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie obowiązujące od 25.05.2018

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie ul. Partyzantów 17, 22-200 Włodawa tel. 82-5721-271, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Inspektor Ochrony Danych

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych (ADO) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie odbywa się zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego
 2. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej
 3. jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 4. za wyraźną zgodą danej osoby
 1. Mówiąc o danych osobowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włodawie należy rozumieć wszystkie posiadane tam zasoby informacyjne i wszystkie formy tej informacji zarówno papierową jak i elektroniczną
 2. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i jest warunkowany przede wszystkim przepisami prawnymi.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
 1. do dostępu do swoich danych
 2. do sprostowania swoich danych
 3. do usunięcia swoich danych
 4. do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 5. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
 6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.
 2. ADO chroni wszystkie informacje w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Więcej o nowych zasadach ochrony danych osobowych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00