Historia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie

Początki działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie sięgają 1969 roku, kiedy to w październiku uchwałą prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie została powołana Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa we Włodawie obejmująca opieką psychologiczno-pedagogiczną teren całego powiatu.

Przez 30 lat, pomimo likwidacji  powiatu w 1975 roku, poradnia we Włodawie obejmowała swym zasięgiem ten sam obszar: miasto Włodawę oraz gminy - Włodawa, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Cyców, Wyryki, Sosnowica, Hańsk.
Decyzją Kuratora Oświaty w Chełmie z dnia 1 października 1993 roku, zgodnie z Rozporządzeniem MEN, Poradnia Wychowawczo-Zawodowa we Włodawie została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie.

Do końca 1998 roku organem prowadzącym i nadzorującym był Kurator Oświaty w Chełmie. W związku z reformą administracyjną kraju od 1 stycznia 1999 roku jesteśmy placówką samorządową, organem prowadzącym jest Powiat Włodawski, a sprawującym nadzór merytoryczny - Kurator Oświaty w Lublinie. Uległ też zmianie rejon działania poradni i pokrywa się on z terenem powiatu.

Pierwszym dyrektorem poradni została Pani mgr Danuta Handor, która kierowała placówką nieprzerwanie przez 29 lat, czyli do roku 1998, kiedy to przeszła na emeryturę. W latach 1998 - 2009 funkcję dyrektora pełniła Pani mgr Jolanta Rzeczycka. Obecnie dyrektorem poradni jest Pani mgr Joanna Litwiniuk - Kupisz.

Kadra pedagogiczna liczy 9 wysoko wykwalifikowanych specjalistów (pedagogów, psychologów i logopedów), którzy systematycznie monitorują potrzeby środowiska lokalnego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uwzględniając rozpoznane potrzeby klientów, nauczyciele poradni podejmują różnorodne formy doskonalenia zawodowego, dzięki czemu z roku na rok rozszerzana jest oferta usług świadczonych przez placówkę.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

  • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
  • Wtorek - od 8.00 do 17.00
  • Środa - od 8.00 do 17.00
  • Czwartek - od 8.00 do 17.00
  • Piątek - od 8.00 do 17.00