Przegląd najnowszych informacji

Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie

PROBLEM - UWAŻNI RODZICE

https://uwaznirodzice.pl

UWAŻNI RODZICE

Różne oblicza trudności grafomotorycznych - komentarz ekspertki*

 

Dostęp: https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,rozne-oblicza-trudnosci-grafomotorycznych-komentarz-ekspertki,147450.chtm

* Dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS – pracuje w Katedrze Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego na Wydziale Filologicznym UMCS.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komentarzem eksperckim dr hab. Anety Domagały, prof. Uczelni z Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, która przybliża nam różne oblicza trudności grafomotorycznych i ich konsekwencje. Tekst powstał w ramach inicjatywy Centrum Prasowego UMCS pn. „Okiem eksperta”.

 

 

Mediator szkolny w Lubelskim Kuratorium Oświaty.

Dostęp: https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13163

W Lubelskim Kuratorium Oświaty zostało utworzone stanowisko mediatora szkolnego, na które od dnia 1 lutego 2024 roku powołana została Pani Marzenna Grzeszczyk, starszy wizytator Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz, mediator dyplomowany;

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 81 53 85 204

Z prośbą o pomoc i wsparcie dotyczące sytuacji konfliktowych oraz mediacji można się kontaktować codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
 

Zobacz więcej:

https://kuratorium.lublin.pl/

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13163

Rzecznik Praw Uczniów Województwa Lubelskiego

Rzecznik Praw Uczniów Województwa Lubelskiego stoi na straży praw uczniów szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Od 4 stycznia 2024 r. obowiązki Rzecznika Praw Uczniów Województwa Lubelskiego pełni Pani Renata Olszewska, starszy wizytator Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 81 53 85 283

Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

1) dbanie o przestrzeganie praw ucznia w procesie nauczania realizowanym w szkołach
i placówkach,
2) wsparcie uczniów i ich rodziców w zakresie spraw dotyczących przestrzegania praw  uczniów w szkole,
3) koordynowanie działań szkolnych rzeczników praw ucznia funkcjonujących w szkołach
 i placówkach podlegających nadzorowi pedagogicznemu,
4) rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów w przedmiocie naruszeń ich praw,
5) analiza postanowień statutów szkół i placówek objętych nadzorem pedagogicznym
w zakresie przestrzegania praw uczniów w szkole.

Dostęp: https://kuratorium.lublin.pl/?m=55&ms=292

 Zobacz więcej:

https://kuratorium.lublin.pl/

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

O DBI

Dostęp:  https://www.saferinternet.pl/

 

 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org

 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

 

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli
 i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 przypada na 6 lutego, ale jego obchody
w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych są zaplanowane aż do końca marca 2024.

6 lutego odbędzie się Gala DBI 2024 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. Zainteresowane osoby będą miały możliwość zapoznania się z planami na DBI 2024 oraz ciekawymi wystąpieniami eksperckimi i programem artystycznym.

Nauczyciele i inni profesjonaliści zaangażowani w DBI będą mogli również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej w ramach szeregu webinarów DBI.

Jak co roku organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy
 i osoby prywatne do zaangażowania poprzez organizację lokalnych inicjatyw DBI (ZOBACZ MAPĘ INICJATYW) (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) i zgłaszania ich do końca marca 2024 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl.

W organizacji lokalnych inicjatyw pomocne będą konspekty lekcji i inne materiały edukacyjne opracowane przez FDDS i NASK (MATERIAŁY EDUKACYJNE DOSTĘPNE TUTAJ).
Zaangażowanie w DBI 2024 możliwe będzie też poprzez zaproszenie uczniów do udziału w lekcjach DBI prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI od 6 lutego do końca marca 2024. 

Lokalni organizatorzy DBI będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2024. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów akcji.

Każda instytucja/osoba, która zarejestrowała inicjatywę DBI na stronie DBI.pl będzie miała możliwość wygenerowania elektronicznego zaświadczenia o udziale w DBI 2024 (FORMULARZ JUŻ WKRÓTCE).

 

Zobacz więcej

https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

https://www.saferinternet.pl/

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

  • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
  • Wtorek - od 8.00 do 17.00
  • Środa - od 8.00 do 17.00
  • Czwartek - od 8.00 do 17.00
  • Piątek - od 8.00 do 17.00