Przegląd najnowszych informacji

Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej we Włodawie

Cyberbezpieczne wakacje – nowy poradnik przygotowany przez NASK

 

 

Dostęp: https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5208,Cyberbezpieczne-wakacje-nowy-poradnik-przygotowany-przez-NASK.html

Przestępcy lubią wakacje. Potencjalne ofiary stają się wtedy mniej uważne, bardziej aktywne w internecie, otwarte na ryzykowne działania. Dlatego w okresie wakacyjnym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele rodzajów niebezpieczeństw, zwłaszcza na wyłudzenia i kradzieże – pieniędzy, wrażliwych danych, naszej cyfrowej tożsamości. Aby temu przeciwdziałać, Państwowy Instytut Badawczy NASK przygotował specjalny, darmowy poradnik poświęcony przeciwdziałaniu wakacyjnym cyberzagrożeniom.

Poradnik „Cyberbezpieczne wakacje 2023” omawia zagrożenia cyfrowe, jakie pojawiają się szczególnie w trakcie wakacji, ale obejmuje on także istotny okres przygotowań do urlopu. To właśnie wtedy najlepiej rozpocząć starania o organizację bezpiecznego wyjazdu; w pierwszej części poradnika poruszane są sposoby rozpoznawania i unikania fałszywych biur podróży, fałszywych sklepów internetowych czy oszustw biletowych.

„Wakacje to dla wielu z nas długo wyczekiwany odpoczynek, a także czas relaksu i beztroski, która może zostać wykorzystana przez oszustów, by wykraść nasze pieniądze lub dane. Dlatego niezwykle ważne, abyśmy z rozwagą podchodzili do wszystkich naszych aktywności w tym okresie, również tych w sieci, i weryfikowali, czy na pewno są one dla nas bezpieczne” – podkreśla Anna Kwaśnik, współautorka poradnika i kierowniczka Zespołu Projektów Informacyjno-Popularyzatorskich w NASK.

W kolejnych częściach poradnika ekspertki doradzają, w jaki sposób bezpiecznie płacić w czasie wakacji (karty płatnicze, płatności online) oraz jak przygotować i bezpiecznie użytkować sprzęt elektroniczny, który ze sobą zabieramy.

Co ważne, autorki poradnika nie ograniczyły się jedynie do kwestii związanych z wypoczynkiem, płatnościami czy podróżowaniem, ponieważ wakacje to także okres, w którym częściej występują inne cyberzagrożenia. Dotyczy to przede wszystkim ochrony własnego wizerunku, wrażliwych danych oraz ryzyka wynikającego z relacji (często wyłącznie w świecie internetu lub też na pograniczu obszaru cyfrowego i świata realnego) z nowopoznanymi osobami. Ostatnia część poradnika wprost ostrzega przez zagrożeniami takimi, jak fałszywe oferty pracy, przemyt i pranie brudnych pieniędzy, a także fałszywe inwestycje i reklamy.

Państwowy Instytut Badawczy NASK, oprócz poradnika, we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberbezpieczeństwa przygotował też specjalne szkolenie online, które odbędzie się na żywo 29 czerwca o godz. 12 (czwartek). Webinar o tematyce wakacyjnej – na YouTube. Poruszone w nim zostaną m.in. takie kwestie, jak:

 • Oszustwa na wakacje last minute;
 • Niebezpieczne wakacyjne znajomości;
 • Publiczna sieć Wi-Fi – jak z niej bezpiecznie korzystać?
 • Na co narażone są nasze urządzenia z dostępem do internetu?
 • Jak chronić nasze urządzenia mobilne?

Pobierz darmowy poradnik i korzystaj z bezpiecznych wakacji!

Poradnik „Cyberbezpieczne wakacje 2023” dostępny jest za darmo i dla wszystkich.

 

Przydatne linki:

Poradnik „Cyberbezpieczne wakacje 2023”link do ściągnięcia poradnika.

lub    file:///C:/Users/User/Downloads/CyberbezpieczneWakacje_publikacja_B5_23062023-1.pdf

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WŁODAWSKI, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

 

Więcej informacji oraz bezpłatne materiały do pobrania pod wskazanym adresem:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wlodawski-2023/

 

"Słownik wyrazów ratujących życie"

 

 

Przedstawiamy Państwu publikację pt.: „Słownik wyrazów ratujących życie", która powstała w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów i Nauczycieli przy udziale i zaangażowaniu lubelskich Poradni pod red. dr Michała Palucha z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

"Słownik wyrazów ratujących życie"

Jest to niebywały wkład w szerzenie pokoju i rozwoju ogólnoludzkiego. Publikacja porusza zagadnienia takie jak: siła słowa w walce o życie, ukazuje przestrzeń spotkania ludzi, kieruje Czytelnika ku zagadnieniom z moralności, prezentuje trudne realia wojny. Publikacja przedstawia obrazy codzienności w świecie ogarniętym przez śmierć; w świecie, który ukazuje wartość honoru poprzez przykłady codzienności. Słownik przedstawia drogę przezwyciężenia traumy, wartość kultury słowa i dziedzictwa kulturowego, wychodzenia poza swoje ograniczenia i zanurzenia się w tradycji swojego narodu. Ta cenna publikacja to również zbiór pojęć, które otwierają Czytelnika na pełniejsze zrozumienie rzeczywistości wokół niego. Znajdują się tam hasła takie jak: ratunek, potrzeba wiary, przebaczenie i pojednanie. Całość ubogacona jest także obszernymi aneksami i materiałami graficznymi.

 

 

Link do pobrania za darmo słownika:

https://pwpp.uksw.edu.pl/.../slownik-wyrazow-ratujacych.../

 

 

Program profilaktyczny: Godzina dla MŁODYCH GŁÓW

Dostęp: https://mlodeglowy.pl/zapisz-szkole-do-programu/

  https://www.facebook.com/mlodeglowy/

Darmowy pilotażowy program profilaktyczny Godzina dla MŁODYCH GŁÓW jest odpowiedzią na wyniki raportu  RAPORT DO POBRANIA, jako kompleksowa oferta edukacyjna z konkretnymi narzędziami dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli. Będzie dostępny już w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024. 

Program profilaktyczny: Godzina dla MŁODYCH GŁÓW 

ma na celu wprowadzenie działań psychoedukacyjnych podejmowanych według określonego scenariusza, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich środowisku.

Charakter i rozmiary zjawiska

Akcja MŁODE GŁOWY jest reakcją na dynamiczny wzrost zachowań samobójczych w Polsce (według danych Policji w 2022 r. odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi, o 140 proc. więcej niż w 2020 r.). W badaniu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA udział wzięło 184 000 uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Badanie zostało przeprowadzone w szkołach przez Fundację Dbam o Mój Z@asięg w ramach programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo i trwało do 25 października 2022 r. do 10 marca 2023 r. Każda placówka, która wzięła udział w badaniu, otrzyma anonimowy raport z wynikami badań dla swojej społeczności szkolnej. Wyniki badania dzieci i młodzieży w ramach projektu MŁODE GŁOWY pozwalają lepiej zrozumieć źródła problemów naszych dzieci.

Problem

Obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłania się z pozyskanych wyników, to obraz przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Roboczo nazwaliśmy ten stan „triadą kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży”, która przyczynia się między innymi do dramatycznego wzrostu myśli samobójczych wśród młodych ludzi, zachowań samobójczych i podejmowanych zamachów samobójczych. W dużym uproszczeniu dzieci w kryzysie psychicznym to dzieci przekonane o tym, że nic nie znaczą, niczego nie potrafią i dla nikogo nie są ważne. Obraz ten dopełnia niski poziom zaufania społecznego młodych, brak wiary w skuteczność profesjonalnej pomocy czy wsparcia społecznego i skala doświadczanej przemocy rówieśniczej, domowej oraz doświadczania hejtu. Bez wątpienia ważnym obszarem wsparcia dla dzieci i młodzieży pozostają rodzice i to o rozwój ich kompetencji wychowawczo — opiekuńczych należy zadbać. Bowiem niewystarczające, mogą stanowić istotny czynnik ryzyka dla rozwoju kryzysu psychicznego. Stąd właśnie wsparcie rodziców jest naszym zdaniem fundamentalnym zadaniem proponowanego programu profilaktycznego.

Bezpośredni odbiorcy programu to uczniowie szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej

Pośredni odbiorcy: rodzice, nauczyciele

Kryteria kwalifikacyjne: zgoda rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym

Kryteria wykluczające: brak zgody rodzica na udział dziecka w programie profilaktycznym, wskazania lekarza bądź psychologa sugerujące czynniki wykluczające

Cel ogólny programu: 

 • Wzmocnienie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej 
 • Pierwsza pomoc psychologiczna

Cele szczegółowe:

 • Rozpoznawanie własnych zasobów
 • Nauka radzenia sobie ze stresem
 • Nauka sięgania o pomoc
 • Nauka rozwiązywania konfliktów
 • Nauka asertywności
 • Nauka radzenia sobie z lękiem
 • Nauka pierwszej pomocy psychologicznej
 • Nauka wspierania innych

Czas i termin

 • 8 lekcji w roku szkolnym przez 8 miesięcy
 • 3 grupy: klasy 1-4, 5-8 szkoły podstawowe oraz 1-4 szkoły ponadpodstawowe

Działania

Psychoedukacja. Realizacja programu jest wpleciona w codzienną pracę nauczyciela podczas lekcji wychowawczej, wycieczek lub przerw szkolnych. 

Warunek przystąpienia szkoły do programu

Obecność Lidera Projektu, do którego zadań należy koordynacja przygotowania pozostałych nauczycieli do przeprowadzenia lekcji psychoedukacyjnych.

Realizatorzy programu: to pedagodzy, którzy ukończyli warsztat przygotowujący do prowadzenia zajęć z dziećmi: warsztat obejmuje 8 webinarów prowadzonych przez twórców projektu MŁODE GŁOWY. 

Więcej informacji:

 

„MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" 

 

„MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" - raport z badania (17/04/2023)

Dostęp: https://www.unaweza.org/aktualnosci/mlode-glowy-raport-z-badania/

 https://www.facebook.com/mlodeglowy/

Projekt MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” powstał po to, żeby usłyszeć głos naszych dzieci. Żeby same mogły się wypowiedzieć: co myślą o sobie, z czym mają największe problemy, a przede wszystkim, gdzie szukają wsparcia.Jako mama wiem, że stan zdrowia psychicznego młodych jest alarmujący. Jako prezeska Fundacji UNAWEZA* postanowiłam działać. Nie sprawimy, że w Polsce nagle będzie więcej specjalistów i oddziałów psychiatrii dziecięcej. To, co teraz realnie możemy zrobić, to stworzenie systemu szybkiego reagowania w razie kryzysu psychicznego u dziecka
i prewencja. Jeśli możemy szkolić się w zakresie pierwszej pomocy ofiarom wypadków, to możemy też wdrażać do naszego codziennego życia i programów edukacyjnych
pierwszą pomoc psychologiczną”. Nad tym obecnie pracujemy ze sztabem doświadczonych ekspertów.

Wyniki naszych badań są przejmujące i wskazują na absolutne poczucie bezradności wśród dzieci. Stres je przerasta, ponad 80% z nich w sytuacji kłopotliwej nie znajduje rozwiązania. Mówią:Chciałbym/chciałabym zniknąć”. Ważne, żebyśmy zaczęli rozmawiać
o zdrowiu psychicznym otwarcie, nauczyli nasze dzieci, że warto sięgać po pomoc, także specjalistyczną, że to nie jest obciach. Bo największą odwagą jest stanąć po swojej stronie
mówi Martyna Wojciechowska, mama, prezeska Fundacji UNAWEZA, dziennikarka
i podróżniczka
.

Projekt MŁODE GŁOWY obejmuje największe w Polsce, bezpłatne i w pełni anonimowe badanie zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości, sprawczości dzieci
i młodzieży oraz kampanię profilaktyczną skierowaną do młodych, rodziców i nauczycieli.

Podjęte działania są reakcją na dynamiczny wzrost zachowań samobójczych w Polsce. Według danych Policji w 2022 r. odnotowano ponad 2031 prób samobójczych młodych ludzi. To o 140 proc. więcej niż w roku 2020.

DRAMATYCZNY POZIOM SAMOOCENY DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSCE

Wyniki badania MŁODE GŁOWY ujawniają dramatycznie niski poziom samooceny dzieci i młodzieży w Polsce. 65,9% uczniów biorących udział w badaniu chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie, 58,4% uczniów czasami czuje się bezużyteczna, 46% to osoby o skrajnie niskiej samoocenie, 31,6% uczniów nie lubi siebie, a 26,4% uważa siebie za osobę mniej wartościową od innych.Według głównych wyników opublikowanego na stronie www.mlodeglowy.pl raportu:

- Młodzi spodziewają się porażki. Stres dnia codziennego przerasta 81,9 % osób.

-Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia - 8,8% dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą (szacunkowo może to być aż 340 tysięcy młodych osób, według GUS w Polsce jest 3 863 630 osób w wieku 10-19 lat, stan z 31.12.2021 r.), a myślało o niej 39,2% uczniów (można szacować, że to nawet 1,5 miliona osób)

- Prawie 70% badanych, nigdy nie korzystało ze wsparcia psychologa w szkole i poza szkołą.

- Połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę a, co trzeci jest swoim największym krytykiem, odchudza się lub ćwiczy ponad swoje siły.

- Co szóste dziecko się okalecza (16%), a blisko połowa ma zaburzenia odżywiania –

kompulsywnie się objada lub głodzi. Prawie 40% ogląda materiały prezentujące przemoc
w sieci.

- Dla ponad połowy młodych największym wsparciem jest rodzina, a dopiero potem koledzy
 i nauczyciele.

Na czele problemów, z którymi zmagają się młodzi, jest brak motywacji do działania (52,4%). Do tego dochodzą wymieniane przez młodych: problemy z brakiem koncentracji uwagi (38,1%), gorsze samopoczucie psychiczne (36,3%), kłopoty w nauce (30,6%)
i problemy ze snem (37%). Aż 10,5% uczniów przyznało, że w ich opinii, w ich życiu nie ma ANI JEDNEJ osoby, która w pełni je przyjmuje i akceptuje.

Obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłania się z pozyskanych przez nas wyników to obraz przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Roboczo nazwaliśmy ten stan „triadą kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży”. Przyczynia się to do wzrostu myśli samobójczych oraz zachowań i zamachów samobójczych.Dzieci
 w kryzysie psychicznym są przekonane o tym, że nic nie znaczą, niczego nie potrafią i dla nikogo nie są ważne. Obraz dopełnia niski poziom zaufania społecznego młodych, brak wiary w skuteczność profesjonalnej pomocy czy wsparcia. Widać też skalę hejtu oraz doświadczanej przemocy rówieśniczej i domowej
tłumaczy Joanna Flis, psycholożka, pedagożka, współtwórczyni narzędzia badawczego i ekspertka w projekcie MŁODE GŁOWY.

O BADANIU

W anonimowym badaniu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA udział wzięło 184.000 uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Badanie zostało koordynowane przez Fundację Dbam o Mój Z@asięg w ramach programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo od 25 października 2022 r. do 10 marca 2023 r.

Chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie prawie 2 tysięcy szkół z całej Polski, które podjęły się organizacji badań w swoich placówkach. Dziękujemy za każdą zgodę podpisaną przez rodziców ponad 180.000 uczniów i każde dobre słowo, które usłyszeliśmy. Badania to dopiero początek drogi, ponieważ wyniki posłużą do stworzenia kampanii edukacyjnej i kompleksowych działań profilaktycznychmówi dr Maciej Dębski, koordynator badania MŁODE GŁOWY, prezes Fundacji Dbam o Mój Z@sięg, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.

RAPORT JAKO PUNKT WYJŚCIA DO KOLEJNYCH DZIAŁAŃ FUNDACJI

Działania Fundacji UNAWEZA mają zwrócić uwagę na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazać związane z tym wyzwania i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc. W ramach raportu opublikowano 40 rekomendacji, dzięki którym będzie można poprawić ich jakość życia psychicznego dzieci i młodzieży.

Na podstawie opracowanych wyników powstaje kompleksowa oferta edukacyjna
z konkretnymi narzędziami dla dzieci i rodziców oraz nauczycieli, w tym:

 • Ogólnodostępny program profilaktyczny z praktycznymi materiałami dla uczniów, nauczycieli i rodziców, który będzie dostępny już w nadchodzącym roku szkolnym;
 • „Złoty standard" pomocy psychologicznej dla wszystkich szkół w kraju — czyli konkretne rozwiązania służące ochronie zdrowia psychicznego uczniów;
 • Opracowane przez ekspertów rekomendacje, pakiety wsparcia dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci.

Działania prowadzone są we współpracy z szeregiem fundacji, organizacji pozarządowychi instytucji naukowych m.in.: Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetem Szczecińskim — Instytutem Pedagogiki, Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa, Naczelną Radą Adwokacką, Naczelną Izbą Lekarską, Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacją po Drugie, Fundacją Zobacz... JESTEM, SEXed, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Salonem Edukacyjnym EMPIRIA, Fundacją Można Zwariować, Nastoletnim Azylem, portalem Librus, Donateo. Ambasadorem projektu raper Bedoes.Wraz z publikacją raportu Fundacja UNAWEZA uruchomiła stronę www.mlodeglowy.pl oraz rozpoczyna kampanię edukacyjną „Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. Historie 12 bohaterów można przeczytać na stronie www.mlodeglowy.pl.

Za koncepcje, wsparcie kreatywne i w realizacji akcji, odpowiada grupa NOWY®️ŁAD, a za kreację we3studio. Zdjęcia wykonała Marta Wojtal. Działania mają pokazać, dlaczego warto rozmawiać o swoim samopoczuciu i zachęcić Polaków do zadbania o swoje zdrowie psychiczne.

Partnerem projektu i kanałem komunikacji jest TikTok. Rolą platformy jest zwiększenie rozpoznawalności kampanii, samej problematyki zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz edukacja np. w zakresie dostępnych form pomocy i normalizacja sięgania po nią. Na profilu MŁODE GŁOWY tiktok.com/@mlode_glowy publikowane są treści związane różnymi zagadnieniami zdrowia psychicznego. Inicjatywa jest szeroko promowana na platformie w najbardziej zasięgowych formatach.

 

*Słowo UNAWEZA pochodzi z suahili i po angielsku oznacza YOU CAN. MOŻESZ.

Każdy z nas może. A RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

RAPORT DO POBRANIA

https://mlodeglowy.pl/wp-content/uploads/2023/04/MLODE-GLOWY.-Otwarcie-o-zdrowiu-psychicznym_-Raport-final.pdf

 

 

Edukacja dzieci w spektrum – zwracamy uwagę na ich potrzeby!*

Jak wspierać w nauce dzieci w spektrum autyzmu?

Dostęp:  https://luckymind.pl/autyzm/edukacja-poradnik/

Bezpłatna publikacja Edukacja dzieci w spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców
i nauczycieli
to zbiór dobrych praktyk i inspiracji, które pomogą zrozumieć potrzeby dzieci z ASD.

Znajdują się tutaj wypowiedzi ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, opowiadają o doświadczeniach i metodach wspierających dzieci w nauce.

Ten materiał pomoże dostrzec trudności, wynikające ze spektrum autyzmu oraz wykorzystać mocne strony dziecka.

Co znajduje się w środku?

·         Jak wspierać dziecko w nauce umiejętności społecznych?
·         W jaki sposób zorganizować naukę w szkole masowej?
·         Trudny temat w rozmowie z dzieckiem, czyli edukacja seksualna.
·         Komunikacja – jak rozmawiać i uczyć wzajemności?
·         Nauka i pamięć, czyli o specyfice procesów pamięciowych dzieci z ASD.        

Myśląc o nauce wyobrażamy sobie nie tylko materiał szkolny, ale przede wszystkim – uczenie się zachowań społecznych, zwiększenie komfortu dzieci oraz pomoc im
w odnalezieniu się w różnych sytuacjach.
Edukacja zatem to nauka zasad i norm społecznych, uczenie sposobów na zawieranie znajomości i przyjaźni. To również wskazówki, które pomogą dziecku opanować często przeładowany program nauczania.

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK

Ten poradnik jest kontynuacją publikacji, które są wydawane co roku z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Staramy się każdego roku poruszać ważny
i aktualny temat – edukacja dzieci w spektrum stanowi jeden z filarów pracy. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia i wskazówki będą dla Was – rodziców i nauczycieli – pomocne.

*Ewa Bensz-Smagała – psycholog dziecięcy w Lucky Mind

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włodawie

Partyzantów 17
22-200 Włodawa

tel/fax.: 82 572 12 71
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat poradni jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Godziny Pracy

Pracownicy Pedagogiczni:

 • Poniedziałek - od 8.00 do 17.00
 • Wtorek - od 8.00 do 17.00
 • Środa - od 8.00 do 17.00
 • Czwartek - od 8.00 do 17.00
 • Piątek - od 8.00 do 17.00